น้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากอะไร ตรวจได้อย่างไร

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) คือ ภาวะที่ระดับน้ำตาลในร่างกายมีการผันผวน ขึ้นลงในแต่ละช่วงวันโดยเฉพาะ ระดับน้ำตาลในร่างกายจะสูงขึ้นกว่าปกติ  ซึ่งจะส่งผลกระทบสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน

สาเหตุของการเกิด ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 

1 การทานอาหารอย่างไม่เหมาะสม เช่น คาร์โบไฮเดรตสูง
2 การออกกำลังกายน้อยไป หรือไม่ได้ออกกำลังกายเลย 
3 การได้รับยารักษาเบาหวานในขนาดที่น้อยไป หรือไม่ได้รับประทานยารักษาเบาหวานตามที่แพทย์แนะนำ 
4 มีความเครียดมากเกินไป 
5 มีการติดเชื้อหรือไม่สบาย 
6 ร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่อยารักษาเบาหวานที่รับประทานเข้าไป 

ในปัจจุบันเราก็สามารถหาซื้อเครื่องสำหรับตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้เองที่บ้านได้แล้ว ซึ่งจะมีวิธีวัด และตาราสำหรับการดูสถิติได้ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะรู้สถานะของระดับน้ำตาลในเลือด แต่หากไม่บำรุงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร, การออกกำลังกาย และการทานยา อย่างสม่ำเสมอแล้ว นอกจากระดับน้ำตาลในเลือดจะไม่ลดลงแล้ว ยังอาจทำให้เกิดการผันผวนอย่างรุนแรงจนเกิดอาการแทรกซ้อน ซึ่งในระดับที่รุนแรงที่สุดอาจถึงระดับที่ต้องตัดแขน ขา  หรือแม้กระทั้งเสียชีวิต

 

Leave a Reply