เริ่มต้นสร้างแบรนด์ให้สำเร็จ! ต้องรู้จัก OEM, ODM และ OBM

OEM OBM ODM คืออะไร

อยากมีแบรนด์เป็นตัวเองแต่..ไม่มีงบสำหรับจัดตั้งโรงงาน แบบนี้จะทำสินค้าของตัวเองออกมาขายตลาดได้ไหม? แน่นอนว่าทำได้! ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าการผลิตสินค้าผ่านโรงงานผู้รับผลิตที่ประกอบไปด้วย 3 รูปแแบบการผลิตด้วยกันคือ การผลิตแบบ OEM, ODM และ OBM

ในวันนี้ Cosma Health จึงขออาสาพาทุกท่านไปทำความรู้จักว่า OEM, ODM และ OBM คืออะไร? มีข้อแตกต่างในการผลิตและมีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง! ใครที่คิดจะทำแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริมเพื่อความงาม สุขภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก จำเป็นอย่างมากที่ควรรู้เรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะ

ไปเนื้อหาที่คุณต้องการก่อน

ความสำคัญของ OEM, ODM, OBM ต่อการผลิตแบรนด์/สินค้า

OEM, ODM, และ OBM มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ การผลิตอาหารเสริม รวมทั้งเป็นโจทย์แรกที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญในการเลือกเป็นอย่างมาก โดยแต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพในการผลิต การคิดค้นสูตร การพัฒนาสูตร หรือ สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์นั้น ๆ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการกำหนดต้นทุนในการผลิตสินค้า

การเลือกโรงงานผู้ผลิตทั้ง 3 รูปแบบนี้
ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการสร้างแบรนด์!

แต่การที่จะผลิตสินค้าออกมาให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และครองใจผู้บริโภคได้ คุณต้อง

เลือกรูปแบบโรงงานรับผลิตให้เหมาะกับเป้าหมายของแบรนด์ ไม่ใช่เลือกตามใคร หรือ เอาอะไรก็ได้!

ดังนั้นมาเริ่มทำความรู้จักกับความแตกต่างของ OME, ODM, และ OBM กันค่ะ….

โรงงานผู้ผลิตแบบ OEM คืออะไร?

         Original Equipment Manufacturer หรือ OME คือรูปแบบการผลิตสินค้าผ่านโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า โดยเจ้าของแบรนด์สามารถสั่งให้ทางโรงงานผลิตตามสูตรการผลิตของลูกค้า ได้ตั้งแต่ขั้นแรกจนสินค้าพร้อมจำหน่าย โดยลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์สามารถออเดอร์ให้โรงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดสูตร จัดหาวัตถุดิบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการจดอย.ให้กับสินค้า ดำเนินการผลิต และทำการส่งมอบสินค้าโดยตีตราเป็นแบรนด์นั้น ๆ พร้อมสำหรับให้แบรนด์นำไปจัดจำหน่ายเองต่อไป

รูปแบบการผลิตแบบ OME คือการผลิตที่เหมาะกับแบรนด์ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ เพราะใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานหรือจ้างพนักงานเอง ไม่ต้องลงทุนกับเครื่องจักร ลดความเสี่ยงในการขาดกำไร โดยโรงงานที่รับผลิตแบบ OME มักมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการผลิตคอยให้คำแนะนำและดูแลคุณภาพสินค้าตลอดจนผลิตสินค้าพร้อมจำหน่าย

ข้อดีของการผลิตแบบ OEM

 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้สร้างแบรนด์ เนื่องจากโรงงานหรือบริษัท OEM มักมีโรงงานและเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้สร้างแบรนด์สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรการผลิต
 • ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการผลิต
 • สามารถให้ทางโรงงานคิดค้นและวิจัยสูตรสินค้าขึ้นมาใหม่ได้

ข้อเสียของการผลิตแบบ OEM

 • อาจสูญเสียการควบคุมคุณภาพของสินค้า เนื่องจากโรงงานหรือบริษัท OEM เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าทั้งหมด (การเลือกโรงงานผู้ผลิตจึงต้องเช็กคุณภาพให้ดี)
 • หากเลือกใช้สูตรสินค้าที่เป็นสูตรกลางหรือสูตรสำเร็จ อาจทำให้แบรนด์เสียความเป็นเอกลักษณ์ไปได้

การผลิตแบบ OEM เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

ธุรกิจ Startup : เนื่องจากธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นมักไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรการผลิตเอง การผลิตแบบ OEM จึงช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก

ธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต :เนื่องจากโรงงานหรือบริษัท OEM มักมีโรงงานและเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการผลิต เจ้าของแบรนด์จึงไม่ต้องลดทุนกับค่าเครื่องจักรเอง แต่ยังคงสามารถผลิตสินค้าได้ต้นทุนต่ำกว่าธุรกิจที่ผลิตสินค้าเอง

ธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว :เนื่องจากการผลิตแบบ OEM ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการผลิต พร้อมจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้ได้ทันเวลา

โรงงานผู้ผลิตแบบ ODM คืออะไร?

         Original Design Manufactuere หรือ ODM คือประเภทของโรงงานที่รับผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมขั้นตอนการผลิตทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การคิดค้นสูตร การวิจัยและพัฒนาสูตร การจัดสรรหาส่วนผสมหรือวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าของแบรนด์นั้น ๆ มีเอกลักษณ์และความแตกต่างจากสินค้ากลุ่มเดียวกันในท้องตลาด นอกจากนี้การผลิตแบบ ODM เจ้าของแบรนด์ยังสามารถเป็นส่วนรวมในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าได้เช่นกัน

การผลิตแบบ ODM เหมาะกับแบรนด์ที่มีแนวคิดหรือความต้องการเฉพาะตัว ที่ต้องการสินค้าที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใคร การผลิตแบบ ODM ช่วยให้แบรนด์สามารถประหยัดต้นทุนการผลิตและเวลา สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบรนด์และการตลาดได้ อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ

ข้อดีของการผลิตแบบ ODM

 • ได้สินค้าที่มีความแตกต่าง โรงงานที่รับผลิตแบบ ODM มักมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสินค้า ทำให้สามารถออกแบบสินค้าที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใคร ช่วยให้แบรนด์สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต เจ้าของแบรนด์ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างโรงงานหรือจ้างพนักงานเอง ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้
 • ประหยัดเวลา เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบและผลิตสินค้าเอง สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบรนด์และการตลาดได้
 • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด เจ้าของแบรนด์สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ

ข้อเสียของการผลิตแบบ ODM

 • ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตแบบ OEM เนื่องจากโรงงานที่รับผลิตแบบ ODM จะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้า ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตแบบ OEM ที่ลูกค้าเป็นผู้ออกแบบสินค้าทั้งหมด
 • ไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ทั้งหมด โรงงานที่รับผลิตแบบ ODM มักมีโรงงานผลิตสินค้าของตัวเอง ทำให้เจ้าของแบรนด์ไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับโรงงานผลิตสินค้าในการดำเนินการ
 • ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสูตรหรือรูปแบบสินค้าได้ โรงงานที่รับผลิตแบบ ODM มักมีสูตรหรือรูปแบบสินค้ามาตรฐานที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เจ้าของแบรนด์จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนสูตรหรือรูปแบบสินค้าได้ตามความต้องการ

การผลิตแบบ ODM เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นมักมีงบประมาณจำกัด การผลิตแบบ ODM ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตและเวลา สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบรนด์และการตลาดได้

ธุรกิจที่ต้องการสินค้าที่มีความแตกต่าง ธุรกิจที่ต้องการสินค้าที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใคร การผลิตแบบ ODM ช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบสินค้าร่วมกับโรงงานผลิตสินค้าได้ ทำให้ได้สินค้าที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใคร ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้

ธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ การผลิตแบบ ODM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้

โรงงานผู้ผลิตแบบ OBM คืออะไร?

Original Brand Manufacturer หรือ OBM คือ โรงงานที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเอง โรงงานประเภทนี้มักมีโรงงานผลิตสินค้าของตัวเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตได้ด้วยตัวเอง โรงงานผู้ผลิตแบบ OBM มักเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูง มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท

โรงงานผู้ผลิตแบบ OBM เหมาะกับแบรนด์ที่มีความมั่นคงและมีกำลังในการสร้างโรงงานหรือจ้างพนักงานเอง โรงงานประเภทนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าและปรับเปลี่ยนสูตรหรือรูปแบบสินค้าได้เอง อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ

ข้อดีของการผลิตแบบ OBM

 • ควบคุมคุณภาพสินค้าได้ โรงงานผู้ผลิตแบบ OBM เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต จนถึงการขนส่ง ทำให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง
 • ปรับเปลี่ยนสูตรหรือรูปแบบสินค้าได้ โรงงานผู้ผลิตแบบ OBM เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเอง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนสูตรหรือรูปแบบสินค้าได้เองตามความต้องการ ช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 • เข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าได้ โรงงานผู้ผลิตแบบ OBM มักเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูง มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ

ข้อเสียของการผลิตแบบ OBM

 • ต้นทุนการผลิตสูง การผลิตแบบ OBM ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างโรงงานหรือจ้างพนักงานเอง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตแบบ OEM หรือ ODM
 • ใช้เวลานาน การผลิตแบบ OBM ต้องใช้ระยะเวลานานในการวิจัยและพัฒนาสินค้า การออกแบบโรงงาน การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิตสินค้า ทำให้กว่าจะผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้ ต้องใช้เวลานาน
 • เสี่ยงต่อการแข่งขัน การผลิตแบบ OBM ต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้แบรนด์มีความเสี่ยงต่อการแข่งขันสูง หากแบรนด์ไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างและคุณภาพสูงได้ แบรนด์อาจไม่สามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆ ได้

การผลิตแบบ OBM เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

ธุรกิจที่มีความมั่นคง ธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีกำลังในการสร้างโรงงานหรือจ้างพนักงานเอง การผลิตแบบ OBM จะช่วยให้แบรนด์สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าและปรับเปลี่ยนสูตรหรือรูปแบบสินค้าได้เอง อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ

ธุรกิจที่ต้องการควบคุมคุณภาพสินค้า ธุรกิจที่ต้องการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด การผลิตแบบ OBM จะช่วยให้แบรนด์สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต จนถึงการขนส่ง ทำให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง

ธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ การผลิตแบบ OBM ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าจากทั่วโลก ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้

ก้าวแรกที่ดีของการสร้างแบรด์มาจาก…
การเลือกโรงงานผลิตสินค้า! ที่มีคุณภาพ และครบครัน

เปรียบเทียบ ความแตกต่าง Oem

 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OEM ODM และ OBM 

 OEMODMOBM
 Original Equipment ManufacturerOriginal Design ManufactuereOriginal Brand Manufacturer
รูปแบบการดำเนินงานโรงงานผู้รับผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโรงงานผู้รับผลิต ออกแบบ และพัฒนาสินค้าโรงงานผลิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของแบรนด์
การออกแบบสินค้าลูกค้าออกแบบโรงงานออกแบบโรงงานออกแบบ
ต้นทุนการผลิตต่ำปานกลางสูง
ความเสี่ยงต่ำปานกลางสูง
เหมาะกับธุรกิจธุรกิจ Startupธุรกิจที่ต้องการขยายตลาด หรือ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง

Cosma Health โรงงานผลิตอาหารเสริมครบวงจร พร้อมดูแลทุกขั้นตอนให้แบรนด์ของคุณ Success

         Cosma Health (คอสมา เฮ็ลท์) เราคือโรงงานรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร เราพร้อมให้บริการแบบ One-stop Service ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตอาหารเสริมมากกว่า 10 ปี ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ช่วยการติดตามดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจสำหรับแบรนด์ของคุณภายใน 45-60 วัน

 • R&D มีบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านวิจัยและพัฒนาสูตร ที่ควบคุมการผลิตกับเครื่องจักรที่ทันสมัย และได้คุณภาพ
 • LOYALTY พร้อมสร้างแบรนด์โดยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเดียวกันเป็นมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนจบ (end to end Experience Process)
 • FINISHED PRODUCT ทีมการตลาดและนักออกแบบที่มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
 • BRANDING สร้างแบรนด์สินค้าของคุณโดดเด่น และเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นให้เป็นแบรนด์ที่ขายง่าย กำไรดี

อยากมีแบรนด์ของตัวเองเพียงแค่ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้

คุณก็สามารถมีสินค้าพร้อมสำหรับจำหน่าย

 1. ติดต่อ Cosma Health เพื่อคุยเรื่อง Concept ของแบรนด์และการพัฒนาสูตรอาหารเสริม เพื่อให้แบรนด์ของคุณมีสูตรของตัวเองเฉพาะ มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น
 2. ทำสัญญาผลิตอาหารเสริมและวางมัดจำ เพื่อให้การดำเนินงานในขั้นตอนของการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และยุติธรรม
 3. รอรับสินค้าภายใน 45-60 วัน ทาง Cosma Health เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการผลิต คิดสูตร และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้การผลิตสามารถส่งสินค้าได้ในเวลาที่กำหนด 

สนใจสร้างแบรนด์ or ใช้บริการ Cosma Health ติดต่อเรา สอบถาม-ปรึกษา ฟรี

สรุป

         การผลิตสินค้าในนามของแบรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน สามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจัดตั้งโรงงานเป็นของตัวเอง หรือ ลงทุนมหาศาลกับเครื่องจักรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบ OEM หรือ ODM ต่างก็ช่วยให้แบรนด์ของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อีกขั้น Cosma Health จึงยินดีอย่างมากที่จะได้เป็นอีกส่วนของการสร้างแบรนด์ที่ดีและมีคุณภาพไปพร้อม ๆ กับผู้ประกอบการทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *