บริการ นำเข้า สารสกัดอาหารเสริม

สำหรับเป็น ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

อีกหนึ่งบริการเสริม Cosma Health ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นบริการสนับสนุนให้ โรงงานที่ต้องการอาหารเสริม หรือสารสกัด นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิตอาหารเสริม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

บริการหลัก

ทำไมต้องเรา

  • สั่งซื้อเป็นโวลุม / Lot ตามความต้องการ
  • มีการทำสัญาระหว่างบริษัท กับบริษัท (B2B) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  • จัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ ในการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศ
  • บริษัท / โรงงาน สามารถนำเข้าได้อย่างถูกต้อง